Een overzicht

 

De nieuwbouw aan het woon- en zorgcentrum werd gefinaliseerd in maart 2015.

 

WZC Sint-Antonius biedt plaats aan 119 bejaarden. We richten ons zowel tot, mannen, vrouwen als echtparen en zowel tot valide, matig als zwaar zorgbehoevende senioren. Het nieuwe WZC beschikt over éénpersoonskamers en aangepaste kamers voor echtparen.

 

Wij hebben bijkomend, eveneens een Centrum Voor Kortverblijf (5), een Dagverzorgingscentrum (15) en 25 gloednieuwe serviceflats .

 

 

Verloop opname

 

Indien u wenst opgenomen te worden in ons WZC, richt u een aanvraag tot de sociale dienst die met u de zorgvraag inventariseert en de eventuele mogelijkheden tot opname, hetzij tijdelijk of permanent bespreekt.

Aan de hand van uw zorgnood en in functie van de wachtlijst kunt u dan eventueel opgenomen worden.

De uiteindelijke beslissing wordt genomen in overleg met de directie.

 

Wenst u verdere informatie om te komen tot een mogelijke opname?

Neem contact met ons op 02/334 80 78 voor een afspraak met de sociale dienst of een informatiefolder.